Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Fitschool - Medicover

Cel główny:

Umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe:

Poprawa sprawności krążeniowo – oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Zwiększenie siły gorsetu mięśniowego służące kształtowaniu prawidłowej postawy ciała – redukcja ryzyka rozwoju chorób narządu ruchu.

Usprawnienie zmysłu kinestetycznego (propriocepcja) służąca poprawie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Poprawa zdolności motorycznych poprzez zwiększenie poziomu ćwiczeń ogólnousprawniających – kształtowanie możliwości ruchowych oraz redukcja ryzyka urazów.

Zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie.

Zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie pełnienia roli promotorów zdrowia.​

Zwiększenie prestiżu nauczycieli prowadzących zajęcia aktywności fizycznej w kontekście znaczenia ich pracy dla kształtowania kompetencji zdrowotnych młodego pokolenia.

Zwiększenie kompetencji rodziców i opiekunów dzieci dotyczących wychowania do zdrowia.

ADRESACI PROJEKTU:

Nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 6 – 9 lat, tj. uczniowie klas 0 – III placówek oświatowych przedszkoli i szkół podstawowych.

 

 

Data dodania: 2023-11-30 20:20:22
Data edycji: 2023-11-30 20:23:29
Ilość wyświetleń: 375

BIPLIBRUS
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej