Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja

Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny będzie prowadzona zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku Wójta Gminy Kosakowo w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Kosakowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 10/2024 w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona będzie w formie elektronicznej w terminie 02 kwietnia do 15 kwietnia 2024 roku. 

  • 22 kwietnia 2024 roku godzina 13.00 opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • od 22 kwietnia 2024 roku od godz. 13:00 do 30 kwietnia 2024 roku do godziny 15.00 - należy złożyć potwierdzenie woli zapisu  dziecka do przedszkola/szkoły, do którego zostało zakwalifikowane,
  • 7 maja 2024 roku godzina 13:00 opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

W roku szkolnym 2024/2025 Szkoła Podstawowa w Kosakowie nie prowadzi rekrutacji do oddziałów zerowych.

 

Rekrutacja do klas pierwszych będzie prowadzona według ustalonych kryteriów i terminów.

kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych

terminy rekrutacji do klas pierwszch na rok szkolny 2024/2025

Składanie kart zapisu rozpocznie się 11 marca 2024 roku i potrwa do 25 marca 2024 roku.

karta zapisu do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

23 kwietnia 2024 roku zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Potwierdzenie woli składamy od 23.04.2024 do 07.05.2024 r.

 

Rekrutacja dzieci do klas 2 - 7 w roku szkolnym 2024/2025

karta zapisu do klas 2 - 7 na rok szkolny 2024/2025

 

Rekrutacja dzieci w roku szkolnym 2023/2024 prowadzona jest na bieżąco do klas 1 - 6

karta zapisu do klas 1-6 na rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu jest możliwa dopiero, kiedy przyjęte zostaną wszystkie dzieci z obwodu szkoły i pozostaną wolne miejsca.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres sp.kosakowo@gmail.com. 

Na kartach zapisu wymagane są podpisy obojga rodziców.

 

 

 

Data dodania: 2024-01-26 20:38:23
Data edycji: 2024-04-07 23:55:13
Ilość wyświetleń: 26684

BIPLIBRUS
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej