Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyła w kilku projektach edukacyjnych

BohaterOn - włącz historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

 

Godziny wychowawcze ze światem Polskiej Akcji Humanitarnej

 ( kontynuacja innowacji pedagogicznej)

Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Przykładowe tematy poruszane w programie to: odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, reagowanie na kryzysy humanitarne, przykłady globalnych powiązań, różne perspektywy patrzenia na świat.Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności. Celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. 

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny  ,,Zabawa sztuką”

Ogólnopolski projekt edukacyjny  ,,Zabawa sztuką” to cykl zajęć którego głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Nauczyciel  tworzy  warunki do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, wprowadza dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym. Dzieci  zapoznają się z wybranymi dziełami i ich twórcami. Rozwijają poczucie estetyki i wrażliwości na piękno,biorą udział w wystawach online i prezentacjach zbiorowych, rozwijają  postawę twórczą.Uczniowie doskonalą umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki, wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  2021/2022 

,,Kreatywne Prace Plastyczne”

 

Celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne. Ma on również na celu inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą. Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi. Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka. Dzieci tworzą prace plastyczne inspirowane przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych. Uczniowie rozwijają samodzielność, wzmacniają poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości. Kształtują postawy proekologiczne poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik. 

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Europa i Ja”

Celem Projektu jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Placówka szkolna wybiera jeden kraj i zdobywa wiedzę na jego temat. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy.

 

Kampania - Bohaterowie Załogi FAST

Kampania Bohaterowie Załogi FAST to wielokrotnie nagradzana inicjatywa edukacyjna, której celem jest podnoszenie świadomości w zakresie objawów udaru mózgu i potrzeby szybkiego działania. Wykorzystuje niesamowity entuzjazm dzieci do uczenia się i dzielenia informacjami, zachęcając je do szerzenia wiedzy wśród pozostałych członków rodziny, a zwłaszcza dziadków.

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-11-01 22:32:05
Data edycji: 2023-02-23 16:53:50
Ilość wyświetleń: 994

BIPLIBRUS
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook